Dr. Anke Buschmann, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Dr. Ann-Katrin Bockmann, Universität Hildesheim M. Sc. Psych. Ellen Radtke, Universität Hildesheim Dr. Steffi Sachse, Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, Ulm Dipl.-Päd. Bettina Jooss, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Gefördert von der Günter-Reimann-Dubbers-Stiftung

Kinderärztliche Praxis
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.

Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin

"Çocuunuzun Konuma ve Dil Becerisi" ­ Bilgilendirme Broürü U8/U9
Çok dilli aileler için ipuçlari
Sayin Ebeveynler,
Çocuunuz, uzun süredir çocuk yuvasina gidiyor ve Almancaya aina olmu durumda. Fakat henüz muhtemelen çok az Almanca biliyor. Aaida yer alan bilgiler, çocuunuza, Almanca örenirken yardimci olacaktir. Almanca konumaya alimasi amaciyla çocuunuza, aliik olduu çevrede küçük görevler verin (örnein: firina ekmek almaya gönderin). doktorunuzla görümelisiniz. Doktorunuz, gerekmesi durumunda, herhangi bir konuma bozukluunun olup olmadiini anlamak için gerekli olan muayeneleri yapacaktir. Konuma geliimindeki bozukluk, tek dilli ve çok dilli büyüyen çocuklarda ayni oranda görülmektedir (okul öncesi çocuklarin yaklaik % 6 - 10'unda). Yani, konuma geliimi bozukluklarinin nedeni, çok dillilik deildir. Böyle bir durumda, çocuk yuvasinda verilecek bir konuma destek kursu yeterli olmaz. Bu noktada en iyi çözüm, mümkün olduunca çabuk balanmasi gereken bir konuma terapisidir.

Çocuunuza Almanca örenmek zor geliyorsa
Böyle bir durum, çocuunuzun bugüne kadar Almancaya yeterince aina olmami olmasina dayanabilir. Çocuk yuvasinda verilen bir konuma destek kursu veya bir Almanca kursu, çocuunuzun konuma yeteneklerini gelitirmesine yardimci olabilir. Ancak, çocuunuz anadilinde de zorlaniyorsa, bu durumu mutlaka çocuk

Çocuunuz, 4 yainda ve az Almanca biliyorsa
Çocuunuz,yuvayadüzenlibirekilde gitmeli(hergün)veAlmancakonuan çocuklarlaarkadaliklarkurmalidir. Çocuunuz, çocuk yuvasinda, Almanca alitirma yapabilecek çok sayida firsat bulur. Bu nedenle, çocuunuz, ölenden sonralari Almanca konuan çocuklarla bulumak veya bir spor kulübüne gitmek isterse, ona destek olun. Almanca konuan çocuklar, çocuunuzun Almanca örenmesi için ona örnek olurlar. Velitoplantilarinaveçocukyuvasinin düzenlediietkinliklerekatilin. Bu tür toplantilar ve etkinlikler, Alman ailelerle tanimak ve dier çok dilli ailelerle fikir aliveriinde bulunmak için çok iyi birer firsattir. EerAlmancabilginizdüükseviyede ise,kendinizdemutlakabirAlmanca kursunakatilin.Böylelikle,çocuunuzlabirlikte,sizdeAlmancaörenebilirsiniz.

Çocuunuz artik bunlari biliyor
Artik ana tümce ve yan tümceler kullanarak zor cümleler kurabiliyor anadilinin temel yapilarini biliyor.

Çocuunuzun konuma geliimine destek olmak için ne yapmalisiniz
Çocuunuzlakariliklikonuabileceinizherfirsattanyararlanin. Çocuunuza, anadilinde ve Almanca hikâyeler okuyun. Ardindan, çocuunuzla, okuduunuz yazilar ve resimler hakkinda konuun. Ona, okuduunuz hikâyeyle ilgili sorular yöneltin ve çocuunuzun içerik hakkinda sorduu sorulara açiklayici cevaplar verin. HerikidildedeCD'lerdenhikâyedinleyerekveyabirliktearkilarsöyleyerek, hemçocuunuzusevindirir,hemdekonumayeteneklerinigelitirmesinisalayabilirsiniz. Çocuunuzyapitalariyla,bebeiyleveyadieroyuncaklariylaoynarken hemenyaninayanaarakkariliklikonumayabalayin. Oyunun içindeki nesnelerle konuun veya oyunun içinde yer alan figürlerin rollerine girin. Çocuunuzun konumasini ilerletmesinde, kuralli oyunlardan da faydalanilabilir. Mesela Memory oyunu oynarken, "gergedan, Afrika'da yaar" veya "kutup ayisi, kuzey kutbunda yaar, bu ikisi ayni deil" gibi uzun cümleler kullanabilirsiniz. Çocuunuz,özelliklezorgramerformlariveyazorcümlelerde,anadilinde dehalahatalaryapacaktir. Bu çok normaldir. Bu formlari en iyi ekilde örenebilmesi için, çocuunuzun yanliini açikça düzeltmeden, yanli söyledii cümlenin dorusunu tekrarlamalisiniz. Çocuk: ,,yuvada porkatal yedik." Ebeveyn: ,,Öyle mi? demek portakal yediniz, peki sonra ne oldu?" Çocuunuzlakonuurkenuzuncümlelerkurunveçocuunuzunsöylediklerineyenibilgilerekleyin. Çocuk: ,,tfaiye çok hizli geçti." Ebeveyn:,,Evet, herhalde bir ev yaniyor ve itfaiyenin yangini hemen söndürmesi gerekiyor."

Çocuunuz, 5 yainda ve az Almanca biliyorsa
Çocuunuz yakinda okula gidecek. Çocuunuzun, okula baladiinda Almancayi anlayabilmesi ve konuabilmesi çok önemlidir. Çünkü çocuunuz, Almancayi ne kadar biliyorsa, dersleri de o kadar anlayip örenebilecektir. ayetçocuunuz,Almanlarlayeterincebirlikteolmadiysa,sadeceçocukyuvasinagitmiolmasidayeterliolmaz. Çocuunuz, ek olarak bir Almanca destek kursuna katilmalidir. Baimsizliinigelitirirken,çocuunuzadestekolun.