Dr. Anke Buschmann, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Dr. Ann-Katrin Bockmann, Universität Hildesheim M. Sc. Psych. Ellen Radtke, Universität Hildesheim Dr. Steffi Sachse, Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, Ulm Dipl.-Päd. Bettina Jooss, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Gefördert von der Günter-Reimann-Dubbers-Stiftung

Kinderärztliche Praxis
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.

Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin

"Çocuunuzun Konuma ve Dil Becerisi" ­ Bilgilendirme Broürü U3 - U5
Çok dilli aileler için ipuçlari
Sayin Ebeveynler,
Yeni doan bebeiniz hayirli olsun, Allah anali babali büyütsün. Almanca ve/veya baka dillere hâkim olan sizler sayesinde, çocuunuz, çok dilli büyüme ansina sahip. Çocuunuzla hangi dilde konumanizin daha iyi olacaini mutlaka düünmüsünüzdür. Aaida, çeitli dillerin baarili bir ekilde nasil kullanilabilecei hakkinda bilgiler bulacaksiniz. daha sonra okulda da baarili olabilmesi için, Almancaya iyi derecede hâkim olmasi önemlidir. Fakat çocuunuzun ileride Almancaya iyi derecede hâkim olup konuabilmesi için, ona mümkün olduunca erken bir dönemde Almanca duyma olanai salanmalidir. Mesela, çocuunuzun Almanca konuan yetikinler ve (örnein: emekleyen çocuk gruplari, yani 'üç yaina kadar çocuklardan oluan çocuk gruplari' gibi) küçük çocuk gruplariyla iletiim içinde olmasi, ona Almanca örenmesinde yardimci olur.

Anadile ve Almancaya verilen önem
Çocuunuzun dil örenmeye ne kadar istekli olacai, özellikle de hangi dili örenmek isteyecei, geni ölçüde ilgili dillere verdii öneme balidir. Çocuunuza, anadilinizle gurur duyduunuzu fakat yaadiiniz ülkenin dilinin örenilmesinin de ne kadar önemli olduunu hissettirin. Siz, kendiniz henüz Almancayi iyi bilmiyorsaniz, en kisa zamanda bir Almanca kursuna katilmaniz çok önemlidir. Çünkü birden fazla dilde baarili olunabilmesi, bütün dillerin olumlu deerlendirilmesi ve aktif bir ekilde kullanilmasiyla mümkün olur.

Çok dillilik bir firsattir
Çok dilli büyümek, artik günümüzde bir istisna olmaktan çikip, dünya çapinda yaayan insanlarin çou için günlük yaamlarinin bir parçasi olmutur. Birden fazla dil örenmesi, çocuunuz için büyük bir zenginliktir. Özellikle küçük çocuklar, hiç zorlanmaksizin, kolayca birden fazla dil örenebilirler. Ayrica, konuma ve dil geliimi bozukluklari da, çok dilli büyüyen çocuklarda, tek dilli büyüyen çocuklardan daha fazla görülmemektedir. Çok dilli çocuklarin konuma ve dil becerileri, bazen biraz daha geç geliir. Ancak bu çocuklar, genellikle arayi çabuk kapatir.

Çocuunuz artik bunlari biliyor
Çocuklar, iin ta baindan itibaren küçük birer "dil uzmanidir". Çocuklar, domadan önce dahi konuulanlari duyar. Annelerinin seslerini tanir ve en çok anadillerini duymaktan holanirlar. Çocuklar, konumayi örenmeye baladiklarinda, ilk önce bairir, güler ve gürültü yaparlar. Örendikleri ilk kelimelerin önemli bir ön aamasi olan agulama dönemi, yaklaik alti aylikken balar.

Çocuunuzun konuma geliimine destek olmak için ne yapmalisiniz
Çocuunuzuagulayinveonunlakonuun Yaaminin ilk yilinda dilin oyun oynarcasina kullanilmasi çok önemlidir. Çocuunuzla sik sik konuun. Henüz herhangi bir kelime örenmemi olsa da, onunla konuun. Çocuunuzun çikardii sesleri ve gürültüleri tekrarlayin ve buna nasil bir tepki gösterdiini bekleyin. Her kadar sözcükler kullanilmiyor olsa da, çocuunuzla bu ekilde, kelimenin tam anlamiyla "muhabbet edebilirsiniz". Göztemasi,tekrarlamaveçokiyivurgulama Çocuunuzla konuurken yüzüne bakin. Yava yava ve kolay anlailir cümleler kurarak konuun. Önemli kelimeleri özellikle vurgulayarak tekrarlarsaniz, çocuunuzun bu kelimeleri örenmesini kolaylatirirsiniz. Çocuunuzunilgilendiinesnelerinisminisöyleyin. Çocuunuzu dikkatle izleyin ve ilgilendii nesnelerin isimlerini söyleyin. Veya çocuunuzun dikkatini bir nesneye çekin ve çocuunuz nesneye bakar bakmaz o nesnenin ismini söyleyin. Bunun için, özellikle, çocuunuzu yatirirken, altini balarken, ona banyo yaptirirken ve onunla oynarken, yani onunla yalniz kaldiiniz zamanlar çok uygundur. Bebeinizlekonuurken,radyovetelevizyonukapatirsanizçokdahaiyi olur. Böylelikle çocuunuz size ve dilinize daha iyi konsantre olur ve konumayi daha kolay örenir.

Çocuumla nasil konumaliyim?
Çocuunuzla,Almancaolmasadahi, sadeceeniyibildiinizdilikonumanizeniyisidir. Çocuunuzun balangiçta sadece baka bir anadille büyümesi ve Almancayi biraz daha sonra örenmesi genellikle bir sorun oluturmaz. Sizveeinizfarklidillerkonuuyor olmanizdurumunda,çocuunuzlakonuurkenherkesinkendianadiliyle konumasidahaiyiolur. Çocuunuz, bir "anne dili", bir de "baba dili" olduunu çok çabuk örenir ve birden fazla dili bir arada örenebilir. Siz de çocuunuza, anadilinizde konuarak, aka yaparak, arki söyleyerek veya teselli ederek, sizin dilinizi örenmesinde yardimci olun. ÇocuunuzunerkendenAlmancaya kulakainaliiçokönemlidir Çocuunuzun uyum salayabilmesi ve