Dr. Anke Buschmann, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Dr. Ann-Katrin Bockmann, Universität Hildesheim M. Sc. Psych. Ellen Radtke, Universität Hildesheim Dr. Steffi Sachse, Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, Ulm Dipl.-Päd. Bettina Jooss, Frühinterventionszentrum, Heidelberg Gefördert von der Günter-Reimann-Dubbers-Stiftung

Kinderärztliche Praxis
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.

Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin

"Çocuunuzun Konuma ve Dil Becerisi" ­ Bilgilendirme Broürü U7
Çok dilli aileler için ipuçlari
Sayin Ebeveynler,
2 yaina gelen çocuunuzun dil ve konuma açisindan gelimesi artik en önemli hususu oluturuyor. Konumayi örenirken kaydettii ilerleme, baka hiçbir alanda bu kadar hizli deildir. Aaida, çocuunuza, dilini ve konumasini gelitirirken nasil yardimci olabileceiniz ve çeitli dilleri nasil daha mantikli kullanabileceiniz hakkinda bilgiler bulacaksiniz. KonutuudilleriniçindeAlmanca olmamasidurumunda,çocuunuzun Almancaylatemasetmesinisalamalisiniz. Çocuunuz, Almancayi en kolay Almanca konuan çocuklarin arasinda örenir. Bu nedenle, çocuunuzun, erkenden bir kree veya bir çocuk yuvasina gitmesi faydali olur. Çünkü çocuunuz, bu tür yerlerde, her gün Almanca örenme firsati bulur. örenip küçük cümleler kurabilirken, bazi çocuklar ise, sadece bir kaç kelime söyleyebilir. Bunda çocuun tek veya çok dilli büyümesinin herhangi bir rolü yoktur. 24 aylik çocuklar, en az 50 sözcük bilmelidir. Bu da, ayni anda birden fazla dil örenilirken biraz daha uzun sürebilir ve çok da normaldir. Çocuunuzun konuma geliimiyle ilgili kaygilaniyor veya üzülüyorsaniz, bu durumu çocuk doktorunuzla görüün. Çocuk doktoru, örnein: çocuunuzun iyi iitip iitmediine açiklik kazandirir ve daha sonra atacainiz adimlar hakkinda sizi bilgilendirebilir.

Eer çocuunuz bugüne kadar sadece ailenizin diliyle büyüdüyse
Çocuunuzlaanadilinizdekonumaya devamedin. Bu ekilde, çocuunuz, kisa bir süre içinde birinci dili örenmi ve ikinci bir dili örenebilmesi için de mükemmel koullara sahip olacaktir. ÇocuunuzunAlmancaylatemashalindeolabileceihertürlüfirsatideerlendirin. Haftada en az bir kez, Almanca konuulan bir çocuk grubunu ziyaret edin. Hatta çocuunuzun düzenli bir ekilde bir kre veya çocuk yuvasina gitmesi daha da iyi olur. Çocuklar, Almancayi en çabuk bu tür yerlerde örenir. Çocuunuzun,Almancakonuurken balangiçtayaptiiçoksayidahata sizikesinlikletedirginetmesin. Bu çok normaldir. Almanca bilgisi arttikça, çocuunuz sözcükleri daha iyi telaffuz edecek, kelime hazinesi büyüyecek ve grameri düzelecektir.

Acaba çocuum az mi konuuyor?
Her çocuunun konuma örenme hizi farklidir. Bazi çocuklar 100 - 200 sözcük

Çocuunuz artik bunlari biliyor
24. Aydan itibaren En az 50 kelime söyleyebilmelidir Küçük cümleler kurabilmelidir ,,Uykusum geldi" gibi

Çocuunuzun konuma geliimine destek olmak için ne yapmalisiniz
Çocuunuzunyarimyamalakkonumalarinadikkatedin. Çocuklar, ilk konumaya baladiklarinda, çok sayida hata yaparlar. Bu çok normaldir. Yarim yamalak söylemeye çalitii cümlelerin dorusunu tekrarlayarak çocuunuza destek olabilirsiniz. Bu ekilde davranarak, çocuunuzu sevindirirsiniz, motivasyonu bozulmaz ve ayrica doru cümleyi de duymu olur. Bu konuyla ilgili 2 örnek: Yarim yamalak konumayi yakalamak ve cümleyi tekrarlamak. Çocuk: ,,Araba." Ebeveyn: ,,Evet, bir araba. Araba gidiyor." Çocuun kurduu hatali cümlenin dorusu tekrarlanarak dolayli yoldan düzeltilmesi. Çocuk: ,,Ayaba gidiyo." Ebeveyn: ,,Evet, araba gidiyor." Çocuunuzdan sizin söylediklerinizi tekrarlamasini istememeniz veya onu eletirmemeniz çok önemlidir. Çocuunuzunkonumaktanhazduymasinisalayin. Çocuklar, bu dönemde, özellikle parmak oyunlari ve örnein: ,,bu yamuk, bu düz" arkisi gibi hareketlerini taklit ettikleri çocuk arkilarindan çok holanirlar. Çocuunuzlabirlikteresimlibirkitababakarken,içindegördüklerinisize anlatmasiniisteyin. Çok dilli aileler için yazisiz kitaplar çok daha uygundur. Çocuklarin,konumayiörenebilmeleriiçin,yetikinlerveçocuklarladorudantemasiçindeolmalarigerekir. Almanca örenmek için, sadece Almanca televizyon yayinlarinin izlenmesi yeterli olmaz.

Eer çocuunuz çok dilli büyüyorsa
Çocuunuzundillerikaritirarakkullanmasindankaygilanmayin. Çok dilli büyüyen çocuklarin, dilleri karitirarak konutuklari siklikla görülür. Böyle konuan çocuklar, ilk bata, bir dilde bilmedikleri sözcükler ve gramer formlarinin yerine, bildikleri dier dildeki sözcük ve gramer formlarini kullanirlar. leri safhalarda, dilleri, sadece konutuklari ahislar anliyorlarsa karitirarak kullanirlar. Bu durum da, daha ziyade, çocuunuzun birden fazla dili rahatlikla kullanabildiinin göstergesidir.